Fasilitert kurs

Fasilitert kurs i workshopledelse

Fysisk og digitalt
Kursholdere
Linn Slettum Bjerke‑Busch
Varighet
2 dager
Pris
fra 7200,-

Kurset er for deg som ønsker å bli god på å fasilitere utviklingsprosesser gjennom å holde gode workshops.

Kurset er for deg som ønsker å bli god på å fasilitere utviklingsprosesser gjennom å holde gode workshops.

Dato
Sted
3.1.2022
On demand
Online
Digitalt kurs
5.3.2022
On demand
Kursrom i Oslo
Digitalt kurs
10.3.2022
On demand
Kursrom i Oslo
Digitalt kurs
31.5.2022
On demand
Online
Digitalt kurs
On demand
Trondheim (Peil) eller online
Digitalt kurs
Beskrivelse

Workshops benyttes ofte i prosjekter til å avklare mål, avdekke behov, spesifisere krav, foreta designbeslutninger, prøve ut prototyper og foreta prosjektgjennomganger. Men ikke alle workshops er like vellykket. Samarbeidsproblemer, beslutningsvegring og fastlåste prosesser kan ofte komme i veien for gode løsninger og riktige beslutninger. På dette kurset får du grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser.

Hva du vil lære:

Deg som fasilitator

Få oversikt over oppgaver og forventninger knyttet til rollen som fasilitator.

Kommunikasjon og samhandling

En prosessleder skaper gode prosesser for ulike typer mennesker (for eksempel introverte/ekstroverte) ved å sørge for trygghet og fremdrift i teamet, jobbe systematisk og styre dynamikken, selge inn budskapet sitt og involvere deltakerne på en konstruktiv og aktiv måte. Du vil lære om hvordan du motiverer, inspirerer, skaper psykologisk trygghet i teamet, møter motstand og utfordrende deltakere. Vi ser også på hvordan du kan tilrettelegge for gode digitale workshops.

Metoder, verktøy og teknikker

Du vil lære deg å definere utfordringer og mål i en prosess og vite hvordan du skal planlegge den. Du vil lære om ulike typer kartleggingsmetoder. Du vil få innsikt i ulike typer kreative teknikker og forløp for å løse spesifikke problem og utfordringer. Videre vil du få innsikt i metoder og strukturerte forløp for å gjennomføre, involvere og skape fremdrift på en god måte. 

Med spesifikt fokus på verktøy som:

  • Planleggingstrappa
  • Kartleggingsverktøy
  • Problemløsningsverktøy
  • Interessent- og målgruppeanalyser
  • Icebreakers
  • Enkle workshop design inkludert kreative metoder og beslutningsmetoder
  • Strukturerte forløp inkludert design sprint og design thinking
  • Digitale verktøy for gjennomføring av workshops

Hvem bør delta? 

Prosjektledere, teamledere, prosessledere og konsulenter som ønsker å  lykkes i fasilitatorrollen.
Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å delta, men kursdeltakere bør ha noe ledelses- eller koordineringserfaring fra prosjekter.

Arbeidsform på kurset 

Kurset gjennomføres enten med fysisk oppmøte eller som fasilitert online kurs.

For online kurs gjennomgås forarbeid bestående av teori og modeller gås gjennom av hver enkelt i forkant av kurset, så møtes vi online for en kursdag.
Fysiske kurs gjennomføres over 2 dager.

Kursdagene består av gruppeøvelser, trening og casearbeid relatert til den enkeltes arbeidssituasjon.
Siden workshops ofte holdes digitalt, vil vi også gå gjennom teknikker for å gjennomføre workshops online. 

Deltakerne får i tillegg tilgang til nedlastbare templates, modeller og verktøy for å kunne gjennomføre gode workshops.

Ønsker du å gjennomføre kurset når det best passer deg?

Vi tilbyr også kurs i workshopledelse som et heldigitalt kurs. Du kan lese mer om det her.

Praktisk informasjon

Fysisk kurs:

2 dager i kursrom (09:00-15:30)
Lunsj og møtemat

Online kurs:

Forberedelser av teori og modeller individuelt via vår kursplattform (ca. 60 minutt)
1 dag online eller i kursrom

Kurssted: Bouvet, Sørkedalsveien 8, 0389 Oslo

Online kurs: Gjennomføres via Teams

Kurset kan også bestilles som et bedriftsinternt kurs i hele landet

Antall deltakere: Maks 15 stk

Kurset gjennomføres i samarbeid med Bouvet

Meld deg på
Kursholdere

Linn Slettum Bjerke‑Busch

Fagansvarlig, partner og rådgiver

Linn Slettum Bjerke-Busch har jobbet som kursholder, foredragsholder og som organisasjonskonsulent siden 2003. Hun er utdannet cand. polit. i arbeids- og organisasjonspsykologi og har spesialisert seg innen kommunikasjons- og samarbeidsprosesser. For tiden tar hun en Phd innenfor ledelse av digitale transformasjoner. Linn har tidligere forsket på, og utviklet ulike virkemidler innen prosessledelse for å bedre læringsprosesser i organisasjoner. Hun foreleser i tillegg i organisasjon og ledelse på NTNU og på BI.

Trenger du mer informasjon eller ønsker tilpasning av innhold og form til din virksomhet?
Linn Slettum Bjerke‑Busch
linn@ostlyngbjerke.no918 33 693
Vi anbefaler også
Digitalt kurs

Digitalt kurs i praktiske innovasjonsprosesser

Dette kurset gir deg en praktisk innføring i verktøy og metoder du som leder trenger for å kunne drive fram nyttige og effektive prosesser i utvikling av din enhet. Kurset følger ISO 56000 standarden for innovasjonsledelse.

12 videoer (2t 32 min)
Les mer og bestill
Analyse

Innsiktsanalyse: Innovasjonsevne og ferdigheter

En validert og vitenskapelig forankret analyse av organisasjoners innovasjonsevne og ferdigheter.

Fra kr 59.995,-
Les mer og bestill