Gjermund Nyseter

Senior konsulent
Jeg hjelper deg å sikre viktige menneskelige og finansielle verdier i organisasjonen.

Gjermund har mer enn 20 års erfaring som operativ endringsleder i ulike virksomheter. Han er utdannet ingeniør, med tilleggsutdanning i organisasjonspsykologi. Gjermund rådgir og utfordrer organisasjoners perspektiver, for å skape nye mulighetsrom og økt kreativitet.

901 55 059
gjermund@ostlyngbjerke.noLast ned CV (pdf)

Egenskaper

Gjermund er tillitsvekkende og entusiastisk, god organisator, utadvendt og kontaktskapende, engasjert, lojal, ryddig og ansvarsfull. Søker variasjon og tar mye initiativ, er en problemløser og liker endring og utvikling. Er drevet av nysgjerrighet, kontinuerlig forbedring og bærekraft.

Erfaring

Gjermund har snart 20 års erfaring som konsulent i ulike virksomheter og har de siste 12 årene utelukkende jobbet med omstillings- og utviklingsprosesser i privat og offentlig sektor. Han har arbeidet med ledergrupper på alle nivå. Kompetansen hans, kombinert med operativ erfaring, har gitt han praktiske verktøy og forståelsesmåter innen fagområder som pedagogikk, ledelse, konflikthåndtering, forhandling og for hva som er drivkraften i individer og organisasjoner.

Utdanning

Ingeniør og prosjektleder fra HiG (nå NTNU i Gjøvik). Videreutdanning både fra Skandinavisk Institutt for Kommunikasjon & Forandring og Handelshøyskolen BI i ulike emner innen organisasjonspsykologi, endringsledelse og rådgivning.

Gjermund gjennomførte et forbedringsprosjekt for en av våre kunder innen finansbransjen. Kunden har vært overstrømmende positiv til Gjermunds måte å løse oppdraget på og hans effektive og etterrettelige stil. Ved flere anledninger har andre i konsernet ønsket hans bistand på bakgrunn av hans gode resultater.
Bjørn Gjølme
,
Managing Partner
Capus AS/ HR gruppen