Om Østlyng & Bjerke

Det vi gjør er bra for mange, ikke bare én. Og det vi gjør varer lenge.

Østlyng & Bjerke bistår ledere som vil ha veiledning, støtte og tydelige råd om utvikling av mennesker og organisasjon.

Vår historie

Østlyng & Bjerke AS ble i 2014 opprettet som en fusjon av Styrkar AS og Kibu AS. Bak disse to selskapene sto Terje Østlyng og Linn Slettum Bjerke, som i dag begge er partnere og seniorrådgivere i selskapet. Felles for de to selskapene som gikk inn i fusjonen var verdier knyttet til høy faglighet, etikk, lekenhet og et genuint ønske om å bidra til et bærekraftig næringsliv. Som grunnlag for fusjonen lå også et felles ønske og eksperimentering rundt å dra nytte av komplementære kompetanser fra ulike perspektiv, så som psykologisk, økonomisk, kulturelt og politisk. Østlyng & Bjerke AS ble dermed et resultat av et godt samarbeid over tid. Siden har selskapet etablert seg som et av de sterkeste faglige miljøene innen kunnskapsledelse og ledelse i offentlig sektor i regionen, og nasjonalt.

Våre verdier

Vår misjon er å påvirke organisasjoner og individ til å ta bærekraftige og kloke valg som bidrar positivt til mennesker, økonomi og miljø. Dette gjelder internt i egen virksomhet, så vel som overfor våre kunder. For å lykkes med det, er følgende verdier styrende for oss:

Klokskap: Vi skal bidra til gode løsninger med kunnskap, mot og hjelpsomhet
Lønnsomhet
: Bærekraftige valg krever lønnsomhet for både kunden og oss. Derfor tilstreber vi alltid et helhetlig og langsiktig perspektiv.
Lekenhet:
En bærekraftig fremtid krever vekst og nyskaping. Vi skal ha det artig på jobb og være nysgjerrige og kreative i vår jakt på nye, gode løsninger.
Etikk:
Faglig og personlig integritet er vår plattform for eget arbeid, våre leveranser og vårt mål for ledelse. Vi hjelper gjennom empati og respekt.

Vårt faglige grunnlag

Alt henger sammen med alt. Alltid. Østlyng & Bjerke leverer operativ og strategisk lederstøtte innenfor alle deler av organisasjonen ut fra vår &-modell som er basert på Ken Wilbergs integralteori.

Våre oppdrag er ofte utviklingsprosesser. Utviklingsprosesser er komplekse, langsiktige og kontinuerlige, og de utvikler seg over tid. Vi utforsker ofte motstridende ønsker og behov ved å jobbe med enkeltpersoner, team og organisasjoner som helhet. Og vi tror på å se på struktur og kultur i sammenheng. For oss handler helhetlig ledelse om å utvikle organisasjonen og individene i organisasjonen parallelt slik at de blir i stand til å handle mer rasjonelt fra et bredere perspektiv.

Vårt mål er at virksomheten skal lykkes med bærekraftig vekst og utvikling. Helhetlig ledelse kobler sammen en rekke ledertradisjoner og bygger på kjente teorier som transformasjonsledelse (BernardBass), verdibasert ledelse (Kirkegaard), styrkebasert ledelse (Seligman), innovasjonsledelse, kunnskapsledelse (Linda Lai), adaptiv ledelse (Heifetz&Linsky) tjenesteledelse og digital ledelse .

Våre leveranser

Vi leverer våre tjenester på fire ulike måter. Via rådgivning og støtte til individ eller grupper, via utviklingsprogram, via kurs og kompetanseheving eller via prosessledelse.

Vår metode

Vi jobber prosessbasert. Våre innsiktsanalyser er validert og testet.I gjennomføringsprosessen tar vi utgangspunkt i metoder som er velutprøvd som eksempelvis U-teori, design thinking og design sprint og kombinerer innsikt fra kjente prosesstenkere som blant annet Otto Scharmer, Peter Senge og Edgar Schein, Andrew Van de Ven, og Pettigrew. Vi bruker en eksperimenterende tilnærming med pilotering og testing av tiltak før vi implementerer eventuelle endrin

Vår arbeidsform

Vi er et team bestående av dyktige rådgivere med spesialkompetanse på enkelte områder. Vi er fleksibelt og dynamisk organisert, noe som gir oss god tilgang på bemanning og kompetanse og sikrer kvaliteten på våre leveranser. Vi foretrekker å samarbeide tett med kunden der de er en del av teamet og er aktivt involvert gjennom hele prosessen fra start til slutt. Dette sikrer god forankring og implementering, driftsintegrert utvikling som er relevant og nyttig for de involverte, og ikke minst langsiktig videreføring av kunnskapen. Vi har flere nære samarbeidspartnere som tillater oss å bemanne opp eller ned og sette sammen team ut fra den kompetansen som oppdraget krever. Våre nærmeste samarbeidspartnere er: Agenda Kaupang, Specifique, Abilator, Centre for Transformative Leadership og Uredd Designbyrå.

Forskning og faglig utvikling

Østlyng & Bjerke har en aktiv forskningsstrategi. I tillegg til at vi bruker arbeidstid til kompetanseheving, arbeider vi aktivt med å forske på våre egne intervensjoner. Vi har blant annet et nært samarbeid med Psykologisk Institutt ved NTNU som i flere år har samlet inn data og studert våre intervensjoner. Resultatene har blitt publisert i ulike journaler, på konferanser, via masteroppgaver og studentoppgaver.

Vi har til enhver tid flere utviklingsprosjekt gående, gjerne i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og med støtte fra Innovasjon Norge, som har som hensikt å bidra til å utvikle nyskapende produkt basert på forskning innenfor ledelse og organisasjon.

Linn Slettum Bjerke, en av grunnleggerne i Østlyng& Bjerke AS, er under arbeid med en nærings Phd som er støttet av Forskningsrådet, ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. I forskningsarbeidet gjøres det en casestudie på en kunnskapsorganisasjon for å undersøke suksessfaktorer og hindringer ved ledelse og gjennomføring av digitale transformasjoner.