Terje Østlyng

Partner og rådgiver
Jeg hjelper deg å forstå hvordan din lederadferd kan bli mer effektiv

Terje har 30 års erfaring som operativ endringsleder i ulike virksomheter. Han er utdannet ingeniør, med tilleggsutdanning i organisasjonspsykologi. Terje rådgir og utfordrer.

+47 911 70 345
terje@ostlyngbjerke.noLast ned CV (pdf)

Personlige egenskaper

Terje drives av nysgjerrighet, muligheter og neste praksis. Han brenner for en praktisk anvendelse med faglig forankring. Terje er opptatt av å bruke sin breddekompetanse sammen med kunden for å forstå både nåsituasjonen og ønsket ny situasjon for å gjennomføre de beste løsninger. Han jager alltid løsninger som er bra for mange og varer lenge.

Erfaring

Terje har mer enn 20 års erfaring som operativ leder i ulike virksomheter og har de siste 10 årene utelukkende jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Han har jobbet med ledergrupper, lederveiledning og personalgrupper med helhetlig fokus. Terje har også jobbet med opplæring og undervisning av ledere i store organisasjoner. Han har brukt LEAN-tilnærming i mange prosesser. Utvikling av ledere og ledergrupper der de opptrer tryggere, smartere og har høyere ledereffektivitet er hans spesialfelt i tillegg til prosessledelse og rådgiving i komplekse jobbkonflikter.

Utdanning

Ingeniør fra HIST. Videreutdanning fra BI og NTNU i ulike emner innen organisasjonspsykologi.

Terje er meget flink faglig. Han har god analytisk evne til å se mennesker og organisasjon i sammenheng, han ser komplekse problemstillinger fra forskjellige synsvinkler og skisserer gode forslag til utvikling av våre medarbeidere.
Magnus Rye Ramberg
,
SINTEF
I vår revisjon av hovedstrategi har Terje vært en viktig del av arbeidet med å involvere SINTEF i full bredde, med å involvere anslagsvis mer enn 500 medarbeidere i prosess, sammenstilling av input og arbeid og i den sentrale arbeidsgruppen som utarbeidet endelig forslag
Rolf Erik Fiskvik
,
Organisasjonsuviklingssjef
Sintef konsern