Organisasjons­utvikling
Produktbeskrivelse

Seminar: Tilbake til fremtiden

Samle dine medarbeidere og finn ut av hvordan dere skal jobbe godt sammen i den nye hybride arbeidshverdagen

Koronapandemien har påvirket oss alle, ikke minst på jobb. Men det har påvirket oss på forskjellige måter. Det er mye læring i å reflektere og lytte til hverandres erfaringer. Vi leverer nå skreddersydde seminar som tar sikte på å reetablere den gode arbeidsplassen i den nye hybride hverdagen vår.

Resultatet fra dagen vil være et sett med prinsipper for arbeidshverdagen i den nye normalen, enighet om grad av digital og og fysisk arbeidsmåte og struktur rundt møtearenaer og sosiale arenaer.

Deltakerne vil være aktive i å dele sine erfaringer og involveres og engasjeres til å bidra med egne meninger gjennom morsomme refleksjonsøvelser via ipad og på dialogduk.

Seminaret er levert i samarbeid med Specifique.

Praktiske detaljer:

  • Antall deltakere:  15-30
  • Varighet: 1 dag

Er du interessert? Kontakt oss for å bestille et seminar