Ledelse
Blogg

Hvordan kan du lede i en digitalisert arbeidshverdag?

I litteraturen trekkes transformasjonsledelse frem som en en lederfilosofi som passer godt til digitale organisasjoner. Transformasjonsledelse kjennetegnes av evnen til å motivere og inspirere medarbeiderne til å jobbe for organisasjonens beste, fremfor å kontrollere dem. Transformasjonsledere har en genuin tro på folk og tilrettelegger arbeidet til individet på en meningsfull måte, samtidig som de bygger systematisk kompetanse. Mange av trekkene til en transformasjonsleder kan ses i sammenheng med verdibasert ledelse.

Transformasjonsledere kjennetegnes videre av evnen til å formulere en tydelig visjon og kommunisere den til sine medarbeidere. De er dyktige til å involvere de rundt seg i endringsprosesser og utnytte ressursene som finnes i organisasjonen. 

I komplekse organisasjoner, hvor det foregår mye tverrfaglig arbeid og hvor medarbeidere har høy medbestemmelse vil du som leder kunne engasjere og motivere dine ansatte ved å tilegne deg en transformasjonslederstil.

Under finner du fire komponenter fra transformasjonsledelsesstilen som kan hjelpe deg til å motivere og engasjere dine ansatte:

  • Idealisert påvirkning; som leder vil du fungere som en rollemodell for dine ansatte. Din atferd er med på å forme de ansattes respekt og beundring for deg, samtidig som det bygger tillit.

Ønsker du at dine ansatte skal handle etter organisasjonens verdier og mål? Start med din egen atferd og holdninger, så drar du med deg hele organisasjonen.

  • Inspirerende motivasjon; jobb med å motivere og engasjere dine ansatte ved å utfordre og skape mening på arbeidsplassen. Ved tydelig kommunikasjon kan man forene de ansattes individuelle mål og visjoner til felles mål og visjoner for hele organisasjonen og skaper en lagfølelse alle ønsker å ta del i. 
  • Intellektuell stimulering; ved å oppmuntre dine ansatte til å tenke kreativt, bidra til innovativ problemløsning og være kritisk til etablerte normer, forutsetninger og kultur kan de ansatte bidra til nye løsninger. Ved å skape en slik takhøyde på arbeidsplassen vil også organisasjonen kunne utvikle seg og bevare de ansatte lenger, da de ansatte kan oppleve personlig vekst. 
  • Ta hensyn til individene; Folk er forskjellige og det gjelder også dine ansatte. Du som leder kan skape en støttende arbeidsplass som legger til rette for læring og utvikling ved å følge med hvert enkelt individ og deres særegne behov.

Kanskje trenger noen av dine ansatte mer frihet i sin arbeidshverdag, mens andre presterer bedre med mer støtte og struktur?

For å kunne tilrettelegge for ulikheter må du som leder være tilstede for dine ansatte, lytte og se deres behov.