Organisasjons­utvikling
Anbefaling

Hvordan kan vi hjelpe din virksomhet til å bli omstillingsdyktig?

Skal du satse på ett utviklingsprosjekt i år så er det dette!

Hvorfor skal du ha en mer fleksibel og omstillingsdyktig organisasjon?

De siste to årene har vært omveltende forledelse. Fjernledelse har blitt en del av den nære hverdagen og digitaliseringer ikke lenger en «hype», men en arbeidsmetode. Hybrid handler ikke lenger om biler, men om arbeidshverdagen. Innovasjon er ikke lenger forbeholdt teknologibedrifter, men har blitt en del av driften i helt vanlige virksomheter. I 2016spådde John Chambers, styreformann i Cisco, følgende:

“As leaders, if you don't transform...if you don't reinvent yourself, change your organization structure; if you don't talk about speed of innovation—you're going to get disrupted. And it'll be a brutal disruption, where the majority of companies will not exist in a meaningful way 10 to 15 years from now”

Covidpandemien har eskalert den digitale utviklingen av arbeidslivet. I starten på 2022 befinner vi oss midt inne i denne transisjonsfasen for ledelse og organisasjoner.

Organisasjonstilpasninger er et av de viktigste verktøyene vi har for å kunne løse de oppgavene vi skal løse på en mest mulig effektiv og produktiv måte og med god kvalitet.

Våre analyser viser at den viktigste ferdigheten til virksomheter under covid var endringsevne.  De virksomhetene som hadde endringsevne under covid oppnådde også de beste resultatene under omstillingsfasen. Digitaliseringen og pandemien har flyttet fokuset fra effektivisering til utvikling og forventningene er at vi fremover både skal lykkes med effektivitet og innovasjon og omstilling. 

I så fall er organisasjonen det beste verktøyet vi har for å kunne lykkes med det.

Hva kan vi hjelpe til med?

Vi bidrar vi med innsikt i virksomhetens nåværende endringsevne og innovasjonsferdigheter og kommer med anbefalinger til opplæring, trening, og and re tiltak for å bygge endringskapasiteten.

Innsiktsanalyser som måler organisasjonens modenhet og omstillingsevne

Innsiktsanalysen gir en oversikt over hvilke ressurser og ferdigheter virksomheten har på både leder og medarbeidernivå. Videre gir analysen innsikt i strukturelle og prosessuelle muligheter for kunnskapsdeling, i tillegg til at den måler digital modenhet. Vi bruker en spørreundersøkelse sammen med dybdeintervju for å få innsikt. Dataene normeres og analyseres av våre analyseprogram.

Anbefalinger

I første omgang vil vi på grunnlag av innsiktsanalysen gi anbefalinger på hva organisasjonen bør gjøre og hvordan virksomheten bør gå frem for å bygge læringskapasiteten. Anbefalingene vil fordele seg over fire områder;

  1. Struktur, teknologi og prosesser
  2. Kultur og arbeidsmetode
  3. Struktur, tjenesteutvikling og innovasjon
  4. Kompetanse og tankesett

Implementering

For å sørge for at virksomheten vil være i stand til å bruke kunnskapen etter vi har gitt våre anbefalinger og råd anbefaler vi at vi jobber sammen med dedikerte ressurser fra virksomheten i implementerings- og treningsfasen. Vi har lang erfaring med å gjennomføre endringsprosesser og vet hva som trengs for å lykkes.

Hvordan jobber vi?

Av oss vil du derfor få en dedikert coach og fasilitator som vil sitte sammen med virksomheten i løpet av prosjektperioden. Coachen sin rolle er å tilrettelegge for at tiltakene kan bli gjennomført på en god måte. Coachen rådgir og veileder endringsprosessen, gjennomfører eksperiment og pilotprosjekt, fasiliterer utviklingsprosessen og sørge for at alle nøkkelinteressenter er godt involvert underveis. Å utvikle virksomheten og bygge læringsferdigheter er imidlertid noe som krever at virksomheten selv setter av tid til å gjennomføre det og trene i praksis. Det innebærer at virksomheten selv må stille ressurser tilgjengelig, det må være strategisk forankret, og lederne må selv prioritere arbeidet og sette av tid.

Vi foretrekker å jobbe i sprinter der vi gjennomfører ett og ett tiltak over en periode av tid. Det er en viktig suksessfaktor at de som eier tiltaket er med på hele endringsprosessen fra start til slutt.

Vi jobber hele tiden med forbedringer og måler underveis for å kunne dokumentere resultat.

Coachen vil også bidra med opplæring i metodikk og kompetanseheving av de involverte.

Les vår blogg om lærende virksomheter

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan skreddersy et opplegg som passer for din virksomhet