Organisasjons­utvikling
Casestudie

Helhetlig organisasjonsutvikling

Østlyng&Bjerke har hatt rammeavtale på lederutvikling med NTNU siden 2012. I denne perioden har vi fått gleden av å gjennomføre en rekke store og små utviklingsprosjekt.

Enkelte plasser har vi fått muligheten til å følge enheten gjennom mange medarbeidere, omorganiseringer og ledere. En av de plassene vi har brukt mest tid er i utdanningsenheten.

I perioden vi har jobbet med utdanningsenheten har vi blant annet bidratt med

  • å bygge lag og kultur på alle nivå, spesielt i forbindelse med fusjon og endring
  • omstilling av strukturer og prosesser
  • forbedring av arbeidsprosesser og utviklingsprosesser
  • kompetanseheving av ledere og medarbeidere
  • levert lederutvikling og rådgivning
  • fasilitering av endringsprosesser og seminar
  • bistand til strategiprosesser
  • tjenesteutvikling

Mål for ledergruppen: Øke kompetansen på strategisk ledelse, digital ledelse, endringskompetanse, samhandlingsevner internt og på tvers,

Mål på avdelingsnivå: Bidra til mer effektive arbeidsprosesser og øke evnen til endring, utvikling og innovasjon.

Praktisk gjennomføring: Brukerkartlegging, medarbeiderkartlegging, idéseminar og opplæringsseminar med alle ansatte, workshops med alle faggruppene, 4-5 ledergruppeseminar, individuell lederstøtte, prosjektledelse.

Samarbeid: Kommunikasjonsavdelingen og IT avdelingen er aktive samarbeidspartnere inn i kommunikasjons- og digitaliseringsarbeidet spesielt. Det er blant annet gjennomført en design sprint med ressurser fra disse avdelingene. Prosjektet er nå overlevert til digitaliseringsprogrammet. Vi har også samarbeidet med eksternepartnere som blant annet Uredd og Eggs som har bistått med tjenestedesign, malverk og gjennomføring av brukertesting.

Konsulenter som deltok på prosjektet: Terje Østlyng og Linn Slettum Bjerke