Casestudie

Casestudie SINTEF

Østlyng&Bjerke har jobbet med SINTEF på lederstøtte, leder- og medarbeiderutvikling siden 2007. I denne perioden har vi fått gleden av å jobbe med en stor bredde av organisasjonen fra toppledergruppe, avdelingsutvikling, utvikling av team og individuell lederstøtte og gjennomføre kurs og programmer. Enkelte plasser har vi fått muligheten til å følge enheten med mange medarbeidere, og gjennom ulike omorganiseringer og ledere.

I perioden vi har jobbet med SINTEF har vi blant annet bidratt med:

  • Avholde obligatoriske kurs i prosjektledelse og onboarding-kurs av alle ny ansatte i alle kategorier av ansatte (ca. 200 pers/år)
  • Lage og gjennomføre utviklingsprogrammer for flere kategorier av ansatte
  • Å bygge lag og kultur på alle nivå, spesielt ved omorganisering og nye strategier
  • Omstilling av strukturer og prosesser
  • Kompetanseheving av ledere og medarbeidere
  • Levert lederstøtte og rådgivning til både ledergrupper og enkeltledere
  • Fasilitering av utviklingsprosesser, endringsprosesser og seminar
  • Bistand til strategiprosesser
  • Konfliktløsning

Av de oppdragene som har hatt kontinuitet i hele perioden er SINTEFs egen basisopplæring, SINTEFskolen.

SINTEFs overordnede mål med SINTEFskolen: Vil, gjennom en enhetlig gjennomgang av rammer og forventninger, sørge for en velfungerende kulturutvikling som underbygger strategi og visjoner.

Eksempel fra prosjektlederkurs: Øke kompetansen på strategi, virkemiddelapparatet, prosjektledelse, samhandlingsevner og ledelsesutøvelse i prosjekt. En felles prosjektkultur.

Praktisk gjennomføring kurs: Kobling mellom rammebetingelsene, uttrykte forventninger, teori på teamledelse, teamutvikling, pedagogiske prinsipper med blanding på teori, caseløsning og refleksjon/diskusjon i 2-3 dagers kurs. Kursene holdes av Østlyng&Bjerke og SINTEF-representanter i samarbeid, både som digitale kurs og kurs i klasserom.

Samarbeid: All utvikling av disse kursene er gjort av Ø&B og SINTEFskolen i flere og gjentakende sprinter over flere år, med kontinuerlig evaluering og forbedring av disse. De ulike «eierne» av relevante fag/ansvarsområder eier og produserer en del av innholdet (eks: HMS).